KULOVÉ PUMY

Kulovky v moždíři 37mm

320
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Popis: Přednabitá kulová puma.Po zapálení kulová puma během pár sekund vyletí z tubusu do výšky 30-70 metrů a vytvoří efekt. Možďíř musí stát na pevné a nehořlavé podložce.Po zapálení kulové pumy odstupte alespoň o 10-20metrů.Zápalnici nezapalujte nikdy tak ,aby se jakákoli část vašeho těla nacházela nad výmetnou části možďíře.

Třída nebezpečí: F3