KOMPAKTNÍ OHŇOSTROJE | 16 RAN

Pyrotechnika kompakt 16ran / 25mm Parťák Bouchač

219
SKLADEM
PŘED VLOŽENÍM DO VOZÍKU ZVOLTE POČET KUSŮ

Popis: Jedná se o kompakt ve tvaru krychle, uvnitř kterého jsou uloženy jednotlivé rány. Kompakt umístěte na rovnou a pevnou podložku. Následně během tří až šesti sekund po zapálení zápalnice kompaktu, začnou vystřelovat do výšky cca 15 až 50 metrů (dle ráže) efekty – stříbrná chyzamtéma s praskáním. Efekt: stříbrná chyzamtéma s praskáním Pozor! Kompaktní ohňostroje je třeba před iniciací zabezpečit proti převržení (upevnit ke kolíku, nebo obložit kameny). V případě převržení kompakt vystřeluje pouzdra nekontrolavatelně do stran!!!

Doba trvání: 0:24

Třída nebezpečí: Kategorie 3