Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Výrobky zábavní pyrotechniky se dělí do čtyř kategorií v závislosti na způsobu použití a podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Výroba, distribuce, prodej a použití zábavní pyrotechniky se řídí zákonem č. 206/2015 Sbírky zákonů. Kategorie pyrotechnického výrobku musí být výrobcem viditelně, čitelně a nesmazatelně vyznačena na obalu výrobku. Popis jednotlivých kategorií je uveden v příloze výše uvedeného zákona.

Kategorie F1
Zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov. Tato zábavní pyrotechnika smí být prodávána pouze osobám starším 15 let.
Kategorie F2
Zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách. Tato zábavní pyrotechnika smí být prodávána pouze osobám starším 18 let.
Kategorie F3
Zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví. Tato zábavní pyrotechnika smí být prodávána pouze osobám starším 21 let.
Kategorie F4
Zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví. Prodej, nákup a manipulaci s výrobky v této kategorii smějí provádět pouze osoby mající platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky vydané Českým báňským úřadem.

Jako výrobky spadající do kategorie F4 jsou v příloze zákona konkrétně uvedeny:

  • kulové pumy jmenovitého průměru efektové části do 125 mm (5 palců) včetně, vyjma kulových pum s opakovacím efektem (kulových pum násobných)
  • válcové pumy jmenovitého průměru do 100 mm (4 palce) včetně, vyjma válcových pum s opakovacím efektem (válcových pum násobných)
  • baterie a kombinace o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 4000 g včetně
  • římské svíce o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 1000 g včetně