Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Pyrotechnika zlaté vánoční prskavky 40cm
Pyrotechnika zlaté vánoční prskavky 40cm

Zlaté vánoční prskavky 40cm


Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive). Balení obsahuje 10 ks Více

Skladem

39 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: VP40E Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive). Balení obsahuje 10 ks Více

Balení obsahuje 10 ks prskavek dlouhých 40 cm.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Nezapalujte prskavky v blízkosti hořlavých předmětů. Nezapalujte prskavky na vánočním stromečku! Prskavku uchopte za část k tomu určenou.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 10
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G