Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Sestavený ohňostroj Profi show multi shape 800 ran / 20mm
Sestavený ohňostroj Profi show multi shape 800 ran / 20mm

Sestavený ohňostroj Profi show multi shape 800 ran / 20mm


Sestavený ohňostroj 800 ran / 20 mm kalibr Více

Není skladem Sledovat dostupnost

7 875 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C80020XPR/C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Sestavený ohňostroj 800 ran / 20 mm kalibr Více

80 různobarevných efektů

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 800 ran, 20 mm

ve tvaru krychle. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 200 ran a více, Compound (sestavené)
Délka efektu (s) 240
Směr výmetnic Kombinovaný
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
Rozměry VxŠxH (mm) 140x500x1200
ADR zařazení 1.3G