Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 192 ran 20 mm
Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 192 ran 20 mm

Sestavený ohňostroj FIREWORKS SHOW 192 ran 20 mm


Kompaktní ohňostroj 192 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

Skladem

1 859 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C19220F/C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 192 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

24 různobarevných efektů

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 192 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 100 - 199 ran
Délka efektu (s) 150
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
Rozměry VxŠxH (mm) 120x615x205
ADR zařazení 1.3G