Římská svíce Roman candle NO. IX 1ks
Římská svíce Roman candle NO. IX 1ks

Římská svíce Roman candle NO. IX 1ks


Červené praskání, zelené praskání. Více

Skladem

20 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPC692081 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Červené praskání, zelené praskání. Více

Červené praskání, zelené praskání.

Video prozatím není.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 20 ran
Počet kusů 1
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G