Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Prskavky Vánoční 10ks 40cm
Prskavky Vánoční 10ks 40cm

Prskavky Vánoční 10ks 40cm


Prskavky Vánoční 10ks 40cm Více

Skladem

39 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: VP40 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Prskavky Vánoční 10ks 40cm Více

Balení obsahuje 10 ks prskavek dlouhých 40 cm.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Nezapalujte prskavky v blízkosti hořlavých předmětů. Nezapalujte prskavky na vánočním stromečku! Prskavku uchopte za část k tomu určenou.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 10
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G