Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Pyrotechnika petardy Pirát škrtací 100ks
Pyrotechnika petardy Pirát škrtací 100ks

Petardy Pirát škrtací 100ks


škrtací petarda velká 100ks Více

Skladem

49 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K0203 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

škrtací petarda velká 100ks Více

škrtací petarda velká, síla výbuchu 116dB z 8m

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 100 ran
Kategorie nebezpečnosti P1
ADR zařazení 1.4G