Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Pyrotechnika petardy Pirát 50ks
Pyrotechnika petardy Pirát 50ks

Petardy Pirát 50ks


Záblesková petarda se zápalnicí Více

Skladem

26 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P00171 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Záblesková petarda se zápalnicí Více

Síla výbuchu 119dB z 8m

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 50 ran
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G