Pyrotechnika petardy COLOR SALUTE 20ks
Pyrotechnika petardy COLOR SALUTE 20ks

Petardy COLOR SALUTE 20ks


Balení 20 ks silných zapalovacích petard se zábleskem Více

Skladem

98 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: BP0038P/L Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Balení 20 ks silných zapalovacích petard se zábleskem Více

Jedna z nejsilnějších volně prodejných petard! 

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 20 ran
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G