Pyrotechnika petardy Bouchající kobereček 1000 ran
Pyrotechnika petardy Bouchající kobereček 1000 ran

Petardy Bouchající kobereček 1000 ran


bouchající koberec 1000 ran ze středních petard Více

Skladem

159 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K1000R Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

bouchající koberec 1000 ran ze středních petard Více

1000 ran, délka 310cm, bouchající koberec ze středních petard

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách se začnou ozývat rány. Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 200 ran a více
Délka efektu (s) 70
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G