Pyrotechnika petardy APACHE WARIOR 6ks
Pyrotechnika petardy APACHE WARIOR 6ks

Petardy APACHE WARIOR 6ks


APACHE WARIOR 6ks s efektem silná exploze se zábleskem. Více

Skladem

39 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPP3060 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

APACHE WARIOR 6ks s efektem silná exploze se zábleskem. Více

Síla výbuchu 115dB z 8m

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 6 ran
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G