Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Kulové pumy Single Shots DUM BUM 30mm
Kulové pumy Single Shots DUM BUM 30mm

Kulové pumy Single Shots DUM BUM 30mm


Kulové pumy Single Shots DUM BUM 30mm, 4ks Více

Není skladem Sledovat dostupnost

149 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: SS30D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kulové pumy Single Shots DUM BUM 30mm, 4ks Více

stříbrný výmet+červená stopa a titanová detonace, 4ks

Prohlédněte si video.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 30mm
Počet ran 1 rána
Počet kusů 4
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.3G