Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks
Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks

Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks


Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks Více

Skladem

249 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C320D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks Více

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Prohlédněte si video.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 1 rána
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G