Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Kompaktní ohňostroj Turbo 132 ran / 20 mm
Kompaktní ohňostroj Turbo 132 ran / 20 mm

Kompaktní ohňostroj Turbo 132 ran / 20 mm


Kompaktní ohňostroj 132 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

Skladem

1 920 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C13220TS/C14 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 132 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

18 různobarevných efektů

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 132ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 100 - 199 ran
Délka efektu (s) 60
Směr výmetnic Kombinovaný
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G