Kompaktní ohňostroj SHOW BOX XIII. 288ran / 20mm
Kompaktní ohňostroj SHOW BOX XIII. 288ran / 20mm

Kompaktní ohňostroj SHOW BOX XIII. 288 ran / 20 mm

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Kompaktní ohňostroj 288 ran / multikalibr ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

Není skladem Sledovat dostupnost

2 990 Kč

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPCF28813 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 288 ran / multikalibr ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

Obsah pyrotechnických složí: 1955 g.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 288 ran, kalibr 20mm. Skládaný ohňostroj

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 200 ran a více, Compound (sestavené)
Délka efektu (s) 153
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
Rozměry VxŠxH (mm) 520x490x190
Hmotnost 19 Kg
ADR zařazení 1.3G