Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Kompaktní ohňostroj King of fireworks 180 ran / multikalibr


Kompaktní ohňostroj 180 ran / multikalibr Více

Není skladem Sledovat dostupnost

14 999 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C180MA Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 180 ran / multikalibr Více

38 různobarevných efektů.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 180 ran, multikalibr 30, 50, 75mm

ve tvaru krychle. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr Multikalibr
Počet ran 100 - 199 ran
Délka efektu (s) 200
Směr výmetnic Kombinovaný
Kategorie nebezpečnosti F4 - nutný průkaz odpalovače pyrotechniky
Rozměry VxŠxH (mm) 350x560x730
ADR zařazení 1.3G