Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Kompaktní ohňostroj Hlavička 36 ran / multikalibr


Kompaktní ohňostroj 36 ran, multikalibr ve tvaru kvádru Více

Není skladem Sledovat dostupnost

1 540 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C36MH Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 36 ran, multikalibr ve tvaru kvádru Více

8 různobarevných efektů.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 36 ran, multikalibr

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr Multikalibr
Počet ran 36 - 99 ran
Délka efektu (s) 40
Směr výmetnic Rovný
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
Rozměry VxŠxH (mm) 225x223x223
ADR zařazení 1.3G