Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Interiérová fontána 5ks 5m 60 sec
Interiérová fontána 5ks 5m 60 sec

Interiérová fontána 5ks 5m 60 sec


stříbrná fontána-bez kouře, 5m výška efektu,elektrický odpal, 5ksVíce

Skladem

1 299 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: IF560B Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

stříbrná fontána-bez kouře, 5m výška efektu,elektrický odpal, 5ksVíce

stříbrná fontána-bez kouře, 5m výška efektu,elektrický odpal

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 5
Délka efektu (s) 60
Kategorie nebezpečnosti T1
ADR zařazení 1.4G