Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Fontána Vulkán 500g Silver 2ks
Fontána Vulkán 500g Silver 2ks

Fontána Vulkán 500g Silver 2ks


Stříbrné hvězdy, 5m výška efektu, 2ks v balení Více

Skladem

419 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F500SS Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Stříbrné hvězdy, 5m výška efektu, 2ks v balení Více

Stříbrné hvězdy, 5m výška efektu, 2ks v balení

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 2
Délka efektu (s) 60
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G