Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Fontána Vulkán 1000g Crackling
Fontána Vulkán 1000g Crackling

Fontána Vulkán 1000g Crackling


barevné hvězdy, 6m výška efektu Více

Skladem

379 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F1000SC Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

barevné hvězdy, 6m výška efektu Více

stříbrné práskající hvězdy, 6m výška efektu

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 1
Délka efektu (s) 70
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G