Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Fontána No Sound Vulkán 500g 2ks
Fontána No Sound Vulkán 500g 2ks

Fontána No Sound Vulkán 500g 2ks


Fontána No Sound Vulkán 500g, 2ks v balení Více

Není skladem Sledovat dostupnost

394 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F500NO Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Fontána No Sound Vulkán 500g, 2ks v balení Více

bílo/zlatá kytice se zeleno/bílými perlami, 5m výška efektu,

Prohlédněte si video. 

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 2
Délka efektu (s) 45
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G