Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Emoji 4ks


rotující barevné a práskající kolečko s dýmovým efektem na konciVíce

Skladem

45 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: DP1EM Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

rotující barevné a práskající kolečko s dýmovým efektem na konciVíce

rotující barevné a práskající kolečko s dýmovým efektem na konci

prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G