Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks
Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks

Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks


Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks Více

Skladem

139 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: D2CN(1) Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks Více

dýmovnice(tuba)-oranžová,fialová,bílá,černá

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Délka efektu (s) 40
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let