Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dortová fontána 6ks 20cm


stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Více

Skladem

59 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: DF20CM Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Více

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 6
Délka efektu (s) 60
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G