Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dětská pyrotechnika VELKÉ Bouchací kuličky Dumbum


Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm) Více

Není skladem Sledovat dostupnost

12 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BK2V Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm) Více

Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm)

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 20
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G