Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dětská zábavní pyrotechnika Magic whip 12ks
Dětská zábavní pyrotechnika Magic whip 12ks

Dětská pyrotechnika Magic whip 12ks


Dětská pyrotechnika Magic whip 12ks Více

Není skladem Sledovat dostupnost

44 Kč

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: P00222 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská pyrotechnika Magic whip 12ks Více

Práskací granule. 12 kusů v balení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Položit na nehořlavý povrch. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 1m.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 12
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G