Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dětská zábavní pyrotechnika Dětská sada
Dětská zábavní pyrotechnika Dětská sada

Dětská pyrotechnika Dětská sada

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (2)Počet hvězdiček je 5 z 5

Sada dětské pyrotechniky Více

Skladem

249 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: DS1 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Sada dětské pyrotechniky Více

Mix dětské pyrotechniky: Bouchací kuličky, rotující čmeláci, dýmovničky, fontánky aj.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Položit na nehořlavý povrch. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 1m.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G