Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dětská zábavní pyrotechnika Čmelák 6ks
Dětská zábavní pyrotechnika Čmelák 6ks

Dětská pyrotechnika Čmelák 6ks


Dětská pyrotechnika Čmelák 6ks Více

Skladem

69 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: LM2C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská pyrotechnika Čmelák 6ks Více

Žertovná pyrotechnika se světelným přízemním efektem - zelená rotující stopa se zelenými blikajícími hvězdami.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 6
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G