Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dětská zábavní pyrotechnika bouchací kuličky Po Po Snapper 50ks
Dětská zábavní pyrotechnika bouchací kuličky Po Po Snapper 50ks

Dětská pyrotechnika bouchací kuličky Po Po Snapper 50ks


Bouchací kuličky (průměr 9mm), 50ks Více

Není skladem Sledovat dostupnost

6 Kč

Kód produktu: PPX8500 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Bouchací kuličky (průměr 9mm), 50ks Více

Bouchací kuličky (průměr 9mm), 50ks

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 50
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.3G