Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dětská party pochodeň barevná 8ks
Dětská party pochodeň barevná 8ks

Dětská party pochodeň barevná 8ks


Dětská party pochodeň(barevná) se svítícím náramkem

Více

Skladem

109 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BP30S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská party pochodeň(barevná) se svítícím náramkem

Více

dětská party pochodeň(barevná) se svítícím náramkem

prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G