Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Dětská party pochodeň barevná 5ks
Dětská party pochodeň barevná 5ks

Dětská party pochodeň barevná 5ks


Dětská party pochodeň barevná 5ks, délka hoření 60s
Více

Skladem

115 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BP60S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská party pochodeň barevná 5ks, délka hoření 60s
Více

barevná pochodeň(červená,zelená,bílá,fialová,žlutá)

prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Délka efektu (s) 60
Kategorie nebezpečnosti T1
ADR zařazení 1.4G