Pro objednávky na Slovensko v EUR měně využijte  www.explosivo.sk  Nabízíme rychlé doručení kurýrem GLS nebo Zásilkovnou.

Crackling and strobe torch 12ks
Crackling and strobe torch 12ks

Crackling and strobe torch 12ks


Crackling and strobe torch 12ks Více

Skladem

79 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: CST12S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Crackling and strobe torch 12ks Více

práskající a blikající pochodeň

Prohlédněte si video

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Délka efektu (s) 12s
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G