OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zde můžete zhlédnout obchodní podmínky společnosti Domino Company, se sídlem Dukelská 133, 739 91 Jablunkov, IČ:02249481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 60465, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pyrotechnikalevne.cz:

§ 1

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se Občanským zákoníkem (40/1960 Sb.) pro případ spotřebitele. Nebo v případě podnikatelů se neupravené vztahy řídí Obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.).

§ 2

Podáním objednávky souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami. Rovněž také stvrzujete seznámení s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Všechny Vámi podané objednávky jsou závazné.

§ 3

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce.

§ 4

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

§ 5

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Poštovné zdarma je pouze v případě nákupu nad 3000 Kč (cena po odečtení slev). V případě, že si výměnu zboží přeje kupující, náklady na výměnu zboží hradí sám kupující.

§ 6

Kupující má dle platného Občanského zákoníku právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomuto kroku rozhodne, musí postupovat dle podmínek uvedených v sekci Vrácení zboží a reklamace.

§ 7

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě objednání. Daňový doklad je součástí zásilky.

§ 8

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Ochrana osobních údajů

Společnost Domino Company s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?

Abychom věděli správně určit Vaše přání a potřeby a následně je i korektně plnit, potřebujeme od Vás v některých případech Vaše osobní údaje. Shromážděné údaje jsou následně použity pro podporu zákaznického vztahu mezi Vámi a společností Domino Company s.r.o. Základním předpokladem pro získání jakýchkoliv informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Údaje sbíráme od svých klientů vícero způsoby - při registraci nebo při objednávce. Jde hlavně o jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se společnost Domino Company s.r.o. řídí platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

Proč tyto údaje potřebujeme?

Osobní údaje jsou v prvé řadě využívány pro elektronické vyřízení objednávky, realizaci dodávky, zúčtování plateb a s tím související komunikaci s Vámi. Dále pro reklamní účely Domino Company s.r.o. a ke tvorbě rozličných statistik, které jsou však využívány pouze pro interní účely. Společnost Domino Company s.r.o. se zároveň zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky.

Jak mohu změnit, aktualizovat nebo odstranit své osobní údaje?

Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na e-mail info@pyrotechnikalevne.cz. Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a společnost Domino Company s.r.o. je nebude dále zpracovávat.

Pokud si nepřejete nadále dostávat newsletter od pyrotechnikalevne.cz, odběr novinek můžete zrušit kliknutím na „odhlášení“ v dolní části newslettru. Společnost Domino Company s.r.o. si za provedenou akci neúčtuje žádný poplatek.

Co jsou cookies a jak je využíváme?

Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a uloží se ve Vašem počítači nebo ve Vašem mobilním zařízení. Společnost Domino Company s.r.o. používá cookie soubory (tzv. cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit vaši návštěvu na stránce www.pyrotechnikalevne.cz. Nepoužíváme je na uložení Vašich osobních informací a ani je neposkytujeme třetím stranám.

Na základě cookies získáváme údaje jako je celkový počet zákazníků a také se informujeme, zda jste již naši stránku navštívili. Takto víme, jaké zboží na internetu nakupujete a můžeme Vám nabídnout produkt, který hledáte s akční cenou např. prostřednictvím newsletteru.

Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat najdete v sekci „Nápověda“ Vašeho webového prohlížeče.

Klikněte zde pro odmítnutí cookies

Závěrečná ustanovení

§ 1

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pyrotechnikalevne.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

§ 2

Prodávající sděluje Kupujícímu, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

§ 3

Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

§ 4

Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 5

Společnost Domino Company s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.