OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zde můžete zhlédnout obchodní podmínky společnosti Domino Company, se sídlem Dukelská 133, 739 91 Jablunkov, IČ:02249481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 60465, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pyrotechnikalevne.cz:

§ 1

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se Občanským zákoníkem (40/1960 Sb.) pro případ spotřebitele. Nebo v případě podnikatelů se neupravené vztahy řídí Obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.).

§ 2

Podáním objednávky souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami. Rovněž také stvrzujete seznámení s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Všechny Vámi podané objednávky jsou závazné.

§ 3

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce.

§ 4

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

§ 5

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Poštovné zdarma je pouze v případě nákupu nad 3000 Kč (cena po odečtení slev). V případě, že si výměnu zboží přeje kupující, náklady na výměnu zboží hradí sám kupující.

§ 6

Kupující má dle platného Občanského zákoníku právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomuto kroku rozhodne, musí postupovat dle podmínek uvedených v sekci Vrácení zboží a reklamace.

§ 7

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě objednání. Daňový doklad je součástí zásilky.

§ 8

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Ochrana osobních údajů

§ 1

Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního číšla a emailové adresy) do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Změna osobních údajů je možná v nastavení účtu nebo zasláním nebo sdělením změn našemu callcentru.

§ 2

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Žádost o výmaz musí být zaslána písemnou formou na adresu Petr Očko, Domino Company, Dukelská 133, 739 91 Jablunkov, nebo elektronickou formou na e-mail: info@pyrotechnikalevne.cz a prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

§ 1

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pyrotechnikalevne.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

§ 2

Prodávající sděluje Kupujícímu, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

§ 3

Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

§ 4

Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 5

Společnost Domino Company s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.